Asianajaja osana riskien hallintaa

Yrittäjät ja yritysjohtajat toimivat jatkuvasti yritystoimintaan liittyvien riskien parissa. Toimintaympäristöjen kehittyessä nopeasti yritystoiminnan taloudelliset riskit liittyvät yhä useammin oikeudellisiin näkökohtiin. Asianajaja pystyy auttamaan näiden riskien hallinnassa.

Ennakoiva asianajotapa

Useat ristiriitatilanteet voidaan ennakoida ja sopia etukäteen. Ennakoiva toiminta on usein taloudellisesti edullisempaa ja päätöksenteko tapahtuu ilman kriisin tuomaa painetta.

Tuomme asiantuntija-apua erilaisten sopimusten, yritysjärjestelyiden ja monien muiden asioiden hoitoon. Toimintamme perusteina ovat luottamuksellinen asiakkaamme liiketoiminnallisten tarpeiden tunnistaminen ja tavoitteiden ymmärtäminen. Haluamme tarjota asiakkaillemme tuloshakuisia ja käytännönläheisiä ratkaisuja.

Olennaisena osana palveluamme on toimiva ja laadukas yhteistyöverkosto yritystoiminnan muiden asiantuntijoiden kanssa.

Hoidamme yrityksille jatkuvasti muun muassa

  • oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesoikeuksissa (asiamiehenä tai välimiehenä)
  • yritysjärjestelyitä ja due diligence -tarkastuksia
  • sopimuksiin liittyviä asioita
  • vahingonkorvausasioita
  • työsuhdeasioita
  • rakentamiseen liittyviä asioita
  • konkurssi- ja yrityssaneerausasioita
  • talousrikosasioita

Hoidamme asiakkaille toimeksiantoja myös englannin kielellä.

We provide services also in English.

Yritysasiakkaille