Matkailu

Erityisesti Lapissa matkailuelinkeino on ollut viimeisten vuosikymmenien ja vuosien aikana voimakkaan kasvun ja kansainvälistymisen kohteena. Asianajotoimistomme on asiantuntijana mukana tässä kasvussa ja sen mukanaan tuomissa erilaisissa oikeudellisissa kysymyksissä. Matkailuelinkeinossa korostuu erityisesti kansainvälisen kaupan ja rajat ylittävien oikeudellisten kysymysten merkitys. Sopimukset laaditaan lähes poikkeuksetta englannin kielellä.

Asianajajamme avustavat rakennusasiantuntijan hankinnassa ja asianajajimme kokemuksen myötä kertyneen oman asiantuntemuksen perusteella voimme kartoittaa yhdessä rakennusasiantuntijan kanssa riidan kannalta merkitykselliset rakennustekniset seikat ja määrittää riidan kohteen sellaiset seikat, joihin asiakkaallamme on oikeus edukseen vedota.

Erityisesti asuntokaupoissa sovinnollinen ratkaisu on pitkäkestoisten ja kalliiden oikeudenkäyntien johdosta jatkuvasti korostunut vaihtoehto. Asiantuntevalla kokemuksella asianajajamme ovat avustaneet lukuisia riitoja sovintoon joko osapuolten sopimuksin tai tuomioistuimen sovintomenettelyssä.
Asuntokauppa-, kiinteistö- ja rakentamisasiat ovat korostetusti sellainen oikeudenala, jossa oikeussäännöksien oikean soveltamisen ja käyttämisen ehdoton edellytys on vahva rakentamiseen liittyvän tiedon hallinta.

Urakkariidat vaativat lisäksi rakennusalan sopimusjärjestelmän tuntemista. Urakkariidassa sekä tilaaja että urakoitsija joutuvat tosiasiallisesti jättämään etunsa valitsemansa asianajajan käsiin sekä menettelyllisesti että aineellisesti. Asianajajamme tarjoavat monipuolisen ja laajan asianajokokemuksen näihin vaativiin riitoihin sekä oikeudenkäyntiavustajina että välimiehinä.
Asianajajiemme vankka kokemus rakentamiseen liittyvästä tiedosta luo edellytykset palvella asiakastamme myös oikeudellisesti tehokkaalla tavalla.

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua juridisissa asioissa – olemme täällä auttaaksemme.