Oikeudenkäynnit ja välimiesmenettelyt

Asianajajamme avustavat haastavissa riita- ja rikosjutuissa kaikissa oikeusasteissa. Asianajajamme avustavat välimiesmenettelyissä ja toimivat valittuina välimiehinä välimiesoikeuksissa, avustavat muissa vaihtoehtoisissa riidanratkaisumenettelyissä ja tuomioistuinsovitteluissa.

Oikeudenkäynnit edellyttävät asianajajilta oikeudellisen osaamisen lisäksi muitakin erityistaitoja, perusteellista faktojen selvittämistä ja muuta taustatyötä sekä kykyä erottaa olennaiset asiat epäolennaisista. Asianajajiemme toimintatapa on asiakasläheisesti ja asiakkaamme edun mukaisesti ohjata ja pyrkiä riita-asioissa ensisijaisesti sovintoon. Asianajajiemme kokemus laajoista ja vaikeista oikeudenkäynneistä on takeena sille, että juttu tulee asiantuntevasti hoidetuksi myös silloin, kun sovintoon ei päästä ja juttu käsitellään täysimittaisessa oikeudenkäynnissä. Asianajajamme ovat tulleet tunnetuiksi tunnollisesta ja strategisesti laadukkaasta oikeudenkäyntien hoitamisesta erilaisissa asioissa.

Yleensä laajat ja vaativat oikeudenkäynnit tai välimiesmenettelyt koskevat yrityksiä. Asianajajillamme on vankka kokemus yrityselämän oikeudellisista ja taloudellisista kysymyksistä. Tämän edesauttaa vaikeidenkin oikeudenkäyntien ja välimiesmenettelyjen hoitamista. Erityistä kokemusta asianajajillamme on oikeudenkäynneistä, jotka liittyvät sopimus- ja vahingonkorvausoikeuteen, yrityskauppoihin ja liiketoimintaan, rakennus- ja kiinteistöriitoihin, työoikeudellisiin asioihin, konkurssiasioihin ja talousrikoksiin. Samalla ammattitaidolla asianajajamme hoitavat myös yksityishenkilöihin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua juridisissa asioissa – olemme täällä auttaaksemme.