Yrityskaupat ja sopimukset

Yhtiö- ja sopimusoikeuden sekä yritystoiminnan taloudellisten perusteiden hallinta on yrityskauppojen lähtökohta ja edellytys. Yrityskaupoissa korostuu hyvä neuvottelutaito, erilaisten rakenteellisten ratkaisujen löytäminen kaupalle ja tehokas projektinhallinta. Projektinhallintaan kuuluu useimmiten erilaisten due diligence- tarkastusten järjestäminen ja tekeminen, avustaminen rahoitusjärjestelyissä, verotusta koskevat selvitykset ja oikeudelliset tarkastukset.

Asianajotoimistollamme on hyvät verkostot ja yhteistoimintasuhteet yritystoiminnan eri alan asiantuntijoihin. Näiden kanssa yhdessä toimimalla asianajajamme kykenevät kokeneella projektinjohdolla ja oikeudellisella osaamisella toteuttamaan asiakkaillemme tehokkaan ja laadukkaan yrityskaupan. Mikäli projektinjohto on jo sovittu toiselle taholle, olemme tällöin tehneet useissa yrityskaupoissa erillisiä oikeudellisia due diligence- tarkastuksia.

Yrityskaupat voivat olla tavoitteiltaan hyvinkin erilaisia. Yrityskaupoissa asiakkaidemme liiketoiminnalliset tavoitteet määrittävät aina valittavaa toimintamallia ja kaupan rakenteellista ratkaisua. Tavoitteiden ollessa erisuuntaisia kaupan toisen osapuolen kanssa, asianajajamme pyrkivät aina löytämään sellaisen innovatiivisen ratkaisumallin, jolla kauppa voidaan kuitenkin toteuttaa asiakkaamme tavoitteiden mukaisesti.

Asianajajillamme on kokemusta lukuisista yrityskaupoista ja niihin liittyvistä järjestelyistä sekä neuvotteluista. Yrityskaupoissa asianajajamme työskentelevät lähes poikkeuksetta tiiminä, johtuen tämän tyyppisten toimeksiantojen laajuudesta ja moniulotteisuudesta.

Erityisesti yrityksillä on tarvetta jatkuvasti toiminnassaan tehdä erilaisia sopimuksia, kuten kauppasopimuksia, vuokrasopimuksia, rahoitussopimuksia, osakassopimuksia, johtajasopimuksia, työsopimuksia, immateriaalioikeuksia koskevia sopimuksia, yhteistoimintasopimuksia. Yritystoimintaa koskevien eri oikeudenalojen tuntemus on sopimusoikeudessa välttämätöntä. Asianajotoimistomme on koko toimintansa ajan avustanut yrityksiä ja yksityishenkilöitä erilaisten sopimusten laadinnassa ja sopimusten tulkinnassa.

Sopimusasiakirja ei ole minkään mallin mukaan tehtävä asiakirja. Hyvän sopimuksen tulee olla asiakkaan ja vastapuolenkin sekä sopimuksen olennaisen tarkoituksen kannalta sisällöltään sellainen, että se säätelee mahdollisimman hyvin niitä tilanteita, joissa kaikki ei menekään tulevaisuudessa sen mukaisesti kuin sopijapuolet sopimusta tehtäessä ovat tarkoittaneet. Sopimusasiakirjan tekeminen on yleensä varautumista tulevaisuuden tilanteeseen, jossa sopijapuolien näkemykset eroavat toisistaan.

Sopimuksen laadinnassa asianajajan ja asiakkaan läheinen yhteistyö on välttämätön edellytys laadukkaan sopimuksen tekemiseksi. Asianajajan tulee ymmärtää ja olla tietoinen asiakkaansa sopimustarpeesta ja sopimusintresseistä, yritysasiakkaan liiketoiminnasta, sen strategiasta ja tavoitteista. Pyrimmekin asiakkaidemme kanssa pitkäkestoiseen yhteistyöhön, jolloin tunnemme asiakkaamme liiketoiminnan mahdollisimman läpikotaisin. Tämä antaa mahdollisuuden myös sellaiseen yhteistyöhön, joka parantaa yrityksen sopimuskulttuuria ja sisäisiä toimintamalleja. Näin toimien asianajotoimistomme kykenee palvelemaan asiakastamme mahdollisimman tehokkaasti, laadukkaasti ja lisäarvoa tuottavasti.

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua juridisissa asioissa – olemme täällä auttaaksemme.