Vahingonkorvaukset

Korvausvastuu riitautuu usein sekä perusteen että korvausmäärän osalta. Korvausperusteeseen, korvausvastuusta vapautumiseen tai korvausvastuuta vähentävään lopputulokseen liittyy sääntelyä, jonka osaaminen on yksi asianajotoimistomme keskeisimmistä oikeudenaloista. Asianajajamme avustavat oikeudenkäynneissä ja ratkaisevat välimiehinä välimiesmenettelyissä jatkuvasti sekä sopimusperusteisia että lakiin perustuvia korvausvastuita.
Usein korvausvastuussa on kyse usean eri oikeudenalan säännöksien soveltamisesta ja moniasianosaissuhteista. Näiden kysymysten hallinta ja vahva yleisjuridiikan osaaminen korostuvatkin juuri korvauskysymyksiä koskevissa asiakokonaisuuksissa. Korvausvastuun selvittämisessä korostuu tavallista enemmän myös sen tosiseikaston ymmärtäminen, osaaminen ja sisäistäminen, mihin kulloisiakin säännöksiä sovelletaan. Asianajajillamme on vahvaa kokemusta erilaisissa toimintaympäristöissä tapahtuneiden vahinkojen selvittämiseen ja ratkaisemiseen.

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua juridisissa asioissa – olemme täällä auttaaksemme.