Perhe ja perintö

Perhe- ja perintöoikeudellisissa asioissa keskeistä on osata avioliittolain ja perintökaaren sääntelyä sekä tuntea ositusta ja perinnönjakoa koskeva toimituskäytäntö.

Asianajajamme avustavat osapuolia ja toimivat määrättyinä toimitusmiehinä kuolinpesien pesänselvityksissä, osituksissa ja perinnönjaoissa. Toimistomme hoitaa toimeksiantoina myös näihin asiakokonaisuuksiin liittyviä riitoja koskevia oikeudenkäyntejä.

Asianajamme laativat ja ohjaavat laatimaan päämiesten tahtoa ja tarkoitusta toteuttavia  testamentteja ja edunvalvontaan liittyviä asiakirjoja. Toimistomme hoitaa säännöllisesti myös näihin liittyviä toimeksiantoja.

Asianajajamme avustavat kuolinpesien osakkaita kuolinpesien pesänselvityksessä, perinnönjaossa ja ensiksi kuolleen puolison jälkeen toimitettavassa jäämistöosituksessa lesken tai perillisen avustajana. Asianajajamme toimivat myös oikeuden määrääminä toimitusmiehinä eli kuolinpesän pesänselvittäjänä ja pesänjakajana sekä avioeron jälkeen toimitettavassa osituksessa ja omaisuuden erottelussa. Asianajajamme laativat päämiesten tahtoa ja tarkoitusta toteuttavia testamentteja, lahjakirjoja, kauppakirjoja ja muita luovutussopimuksia, muita sopimuksia sekä edunvalvontaan sekä lasten huoltoon ja elatukseen liittyviä asiakirjoja. Hoidamme myös perhe- ja perintöriitoihin liittyviä oikeudenkäyntejä.

Ota yhteyttä, kun tarvitset apua juridisissa asioissa – olemme täällä auttaaksemme.